Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Udział policjantów w programie „Edukacja seniorów kluczem do bezpieczeństwa 2”

Data publikacji 12.10.2018

W ramach programu „Edukacja seniorów kluczem do bezpieczeństwa 2” leszczyńscy seniorzy poddali diagnozie 10 przejść dla pieszych w Lesznie. Celem projektu była ocena bezpieczeństwa na tychże przejściach „widziana okiem i sprawnością” osób starszych. Udział w projekcie wzięli także policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

            Stowarzyszenie seniorów „Wygraj siebie” w ramach programu „Edukacja seniorów kluczem do bezpieczeństwa 2” poddało diagnozie bezpieczeństwo na 10 wybranych przejściach dla pieszych w Lesznie, widziane z perspektywy sprawności osób starszych. Program realizowany był w partnerstwie Urzędu Miasta Leszna i Automobilklubu Leszczyńskiego, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób realizowany jest Starszych na lata 2014-2020.

            Udział w diagnozie wzięło 10 mieszkańców Leszna w wieku 60+, w tym osoby z niepełnosprawnościami, będące jednocześnie użytkownikami tych przejść. Oceniano m.in. usytuowanie i oznakowanie przejścia, czas potrzebny na jego pokonanie, widoczność z punktu widzenia wszystkich użytkowników dróg oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane było w okresie od maja do lipca 2018 roku. Informacja o realizacji projektu podana była za pośrednictwem internetu i mediów do publicznej wiadomości. Dlatego wszelkie sugestie i uwagi mogli zgłaszać także mieszkańcy Leszna.

            Z realizacji zadania został sporządzony raport, który został podany do publicznej wiadomości podczas konferencji, która odbyła się 11 października br. w leszczyńskim Ratuszu. Udział w niej wzięli m.in. Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie nadkom. Sławomir Glapiak, asp. Arkadiusz Krawczyk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

            Podczas konferencji omówiono zdiagnozowane wnioski i sugestie w rejonach lustrowanych przejść dla pieszych, które w dalszej kolejności m.in. będą przedmiotem dyskusji podczas spotkań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta Leszna, zostaną przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie, celem rozważenia zmian zasugerowanych przez członków projektu.

            Podczas konferencji policjanci poruszyli tematykę zachowania bezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych oraz możliwość korzystania w tym zakresie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Monika Żymełka