Fundacja - Cele Fundacji - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Cele Fundacji

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku.
Celem Fundacji jest pomoc.....

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku.
Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie dla osieroconej rodziny.

Fundacja dziękuje wszystkim za wsparcie finansowe, dzięki któremu na dziecięcych buziach pojawi się uśmiech.

Fundacja została zarejestrowana 13 listopada 1997 r.  Środki, które przeznacza na pomoc wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach pochodzą z:
- zbiórek pieniężnych
- darowizn
- spadków
- zapisów
- subwencji
- dotacji

Pomoc udzielana jest w formie:
- zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom po poległych policjantach, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych.
- stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
- organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach
- dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot

***

Uwaga! Każdy rozliczający się z podatku dochodowego może jeden procent kwoty, którą ma oddać fiskusowi, przekazać na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Stało się to możliwe, gdyż fundacja została zarejestrowana (nr KRS 0000101309) jako organizacja pożytku publicznego.

Fundacja powstała w 1997 roku z inicjatywy nadinspektora Marka Papały. Udziela pomocy rodzinom osieroconym przez funkcjonariuszy, którzy ponieśli śmierć podczas wykonywania obowiązków służbowych. Największą wagę przywiązuje do kształcenia dzieci - najsłabiej sytuowanym opłaca czesne za studia, akademik, stancje.

 

Druk wpłaty darowizny na rzecz Fundacji (plik PDF - 0,1 MB)

PRAWOZDANIE z ogólnokrajowej zbiórki publicznej przeprowadzonej przez
Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Adres e-mail: fpwisppp@policja.gov.pl

Podajemy numer konta Fundacji:
PKO BP SA VI o/Warszawa 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167