Prewencja Kryminalna

Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

untitled6 listopada br. został uruchomiony pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego obsługą zajmie się Fundacja Dzieci Niczyje. Szybkie i sprawne uruchomienie numeru było możliwe dzięki współpracy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Fundacji oraz Polkomtel S.A., operatora sieci Plus, Oficjalnego Sponsora i Partnera Technologicznego. Telefon zaufania 116 111 będzie służyć młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewni dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach.

Jest to bezpłatna linia telefoniczna o charakterze społecznym. Jego adresatami będą dzieci i młodzież potrzebujący psychologicznego wsparcia, doświadczające i będące świadkami przemocy, a także znajdujące się w trudnych sytuacjach, które wymagają natychmiastowej interwencji.

Infolinia stworzona jest z inicjatywy Komisji Europejskiej. Za obsługę linii telefonicznej odpowiada Fundacja Dzieci Niczyje, która ma swoją siedzibę w Warszawie.

Policja będzie współpracować z Fundacją. Gdy na infolinię wpłynie informacja wskazująca na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka, konsultanci są upoważnieni do przekazania tej informacji na Policję. Współpraca umożliwi podejmowanie szybkich działań na terenie całego kraju.

Dzięki porozumieniu, konsultanci telefonu zaufania 116 111, będą mogli liczyć na pomoc policji w sytuacjach, gdy zagrożone będzie życie i zdrowie dziecka oraz wymagana natychmiastowa interwencja.

Bezpłatny numer telefonu: 116-111, to telefon pod który, dzieci i młodzież  mogą zadzwonić w trudnych dla siebie sytuacjach i  zawsze otrzymają pomoc. 

PAMIÊTAJ!

JEST KTOŚ KTO UWAŻNIE I ŻYCZLIWIE CIÊ WYSŁUCHA!  

3 listopada Fundacja Dzieci Niczyje i Komendant Główny Policji podpisali porozumienie na rzecz sprawnej obsługi Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

Strona internetowa:

http://www.fdn.pl/strona.php?p=202