Użyj wyobraźni - Prewencja Kryminalna - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Prewencja Kryminalna

Użyj wyobraźni

plakat_lead„Użyj wyobraźni” to hasło przewodnie ogólnopolskiej kampanii społecznej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i wzrost świadomości najbardziej zagrożonych użytkowników dróg. Inicjatorem programu jest Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a jego partnerami największe podmioty zaangażowane w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce:

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i PZU. Kampania wspierana jest przez patronów medialnych: Onet.pl, PAP, portal narogach.pl , blog.pl , a zorganizowana dzięki zaangażowaniu pro publico bono agencji reklamowej BBDO Warszawa.

 

„Użyj wyobraźni” to program o charakterze prewencyjnym, który zwraca uwagę społeczną na nieodpowiedzialne zachowania na drodze oraz buduje świadomość zagrożeń, jakie niosą za sobą: nadmierna prędkość i brawura kierowców.

Program stara się uświadomić wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że skutki ich nieodpowiedzialnych zachowań, mają szerokie konsekwencje – nie dotyczą tylko samych sprawców kolizji i wypadków, ale dotykają również innych użytkowników dróg, którzy często stają się niewinnymi ofiarami tych zdarzeń.

Kampania rozpoczęła się w kwietniu b.r. komunikacją dotyczącą bezpiecznej jazdy motocyklistów i została z dużym zainteresowaniem przyjęta przez środowisko, które niezwykle emocjonalnie zaangażowało się w społeczną dyskusję wokół problemu.

Obecnie rozpoczyna się drugi etap kampanii, w którym inicjatorzy i partnerzy programu zwracają się do młodych kierowców i zachęcają ich eliminowania niebezpiecznych zachowań na drodze oraz do „używania wyobraźni” podczas kierowania pojazdami.

Statystycznie, każdego dnia ,,młodzi kierowcy” powodują wypadki w wyniku których giną 3 osoby. Najczęstszym powodem wypadków jest brawurowa jazda i brak doświadczenia w kierowaniu samochodem lub motocyklem, a motywem bywa chęć zaimponowania rówieśnikom.

Większa liczba wypadków oraz ofiar występuje wprawdzie w przedziale wiekowym 25-39 lat, jednak biorąc pod uwagę liczebność populacji w poszczególnych grupach wiekowych, to osoby w wieku 18-24 lata znajdują się w grupie o najwyższym wskaźniku wypadków i stanowią największe zagrożenie wśród kierujących pojazdami.

Z danych uzyskanych za 2008 r. wynika, że w tej kategorii wiekowej wskaźnik wypadków na 10 tys. populacji wynosi aż 22,03 podczas gdy odpowiednio dla kierowców w wieku 25 – 39 lat -14,61, w wieku 40 – 59 lat - 8,92 a w wieku 60 lat i powyżej wynosi 4,86.

W 2008 r. kierowcy z grupy wiekowej 18-24 lata spowodowali 9 357 wypadków, w których zginęło 1 018 osób, a 13 588 zostało rannych. Dane te były wyższe niż rok wcześniej – w 2007 r.

 
plakat.jpg  

Najwięcej wypadków, których bezpośrednimi sprawcami są młodzi kierowcy, ma zwykle miejsce w lecie - w ubiegłym roku był to sierpień, a ich liczba gwałtownie wzrastała w weekendy.

Kampania „Użyj wyobraźni” skierowana jest do grupy młodszych odbiorców, dlatego w reklamie wykorzystano język i symbolikę właściwą dla percepcji tej grupy. Niezwykle sugestywne, czasami wręcz szokujące środki wyrazu zastosowane w reklamach mają zainteresować, zaintrygować, wciągnąć do dyskusji, pobudzić do myślenia, a w końcu skłonić do refleksji nad własnym zachowaniem na drodze oraz jego nieuchronnymi skutkami.

Sercem komunikacyjnym kampanii, podobnie jak w pierwszym jej etapie, jest strona www.uzyjwyobrazni.pl. Jest to podstawowe narzędzie interaktywne służące wymianie opinii i informacji pomiędzy organizatorami akcji, a jej odbiorcami.

Na stronie dostępne są m.in. projekty plakatów i bannery. Niestandardowe, intrygujące, niekiedy kontrowersyjne rozwiązania kreatywne, mają za zadanie sprowokować dyskusje o problemie wśród młodych ludzi.

Zaplanowane działania w kampanii to plakaty , rozwieszane w miejscach uczęszczanych przez naszą grupę docelową: puby, dyskoteki , szkoły jazdy, billboardy w całej Polsce, akcje ambientowe ( grafiki na parkingach) , prasa , Internet , spot TV.

Równolegle, w czasie gdy będzie trwała kampania, policjanci ruchu drogowego zintensyfikują działania kontrolne wobec użytkowników dróg stwarzających niebezpieczeństwo. Będą oni propagować zgodne z prawem kulturalne i bezpieczne zachowania na drodze wskazując jednocześnie na skutki brawurowej jazdy.

Wszystkie nasze działania podporządkowane są jednemu celowi - aby wypadków i ofiar było mniej.

 

KONTAKT:


Krajowa Rada Bezpieczeństwa Bruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury:

Barbara Król 22 630 10 71 bkrol@mi.gov.pl

Joanna Flieger 22 630 10 71 jflieger@mi.gov.pl

Komenda Główna Policji:

mł. insp. dr Mariusz Sokołowski rzecznikkgp@policja.gov.pl

BBDO Warszawa:

Anna Pasternak 22 532 95 01 pasternak@bbdo.com.pl

 
loga.jpg
                                                                                      Materiał KWP Poznań