Bezpieczny wypoczynek nad wodą - Prewencja Kryminalna - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Prewencja Kryminalna

Bezpieczny wypoczynek nad wodą

24.05.2011r.

koleczko.gifCoraz cieplejsze dni zachęcają do spędzania czasu nad wodą. Niestety, nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak powinien wyglądać taki wypoczynek. Większość utonięć i podtopień jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważenia obowiązujących przepisów, a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych i niebezpiecznych.

Optymalne do kąpieli i pływania są miejsca odpowiednio oznakowane i zabezpieczone – są to kąpieliska strzeżone przez służby ratownicze Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak również patrole Policji i Straży Miejskiej.

A oto kilka zasad jakich należy przestrzegać nad wodą aby uniknąć niebezpieczeństwa:

 • nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Najczęściej toną osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub pod wpływem takich środków;
 • nie wolno wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu – może to grozić  szokiem termicznym lub utratą przytomności;
 • po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz twarz;
 • do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, gdy nad kąpiącymi się czuwa ratownik;
 • nie skaczmy do wody na "główkę", tym bardziej jeśli nie znamy głębokości wody. Taki skok może doprowadzić do urazów kręgosłupa i kalectwa;
 • gdy przy kąpielisku strzeżonym widzimy czerwoną flagę lub nie jest wywieszona żadna flaga - kąpiel jest zabroniona;
 • rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem;
 • nie należy przepływać czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
 • nie zaleca się kąpać zaraz po jedzeniu – powinno się odczekać przynajmniej godzinę;
 • do wody najlepiej wchodzić w grupie, albo przynajmniej z drugą osobą;
 • korzystając ze sprzętu wodnego upewnijmy się, że jest on sprawny, a przebywające na nim dzieci i osoby, które nie umieją pływać są we właściwy sposób zabezpieczone - mają na sobie specjalne kamizelki
Nad wodą zawsze trzeba zachować ostrożność i zdrowy rozsądek!!! To nam zapewni bezpieczeństwo.
 
 
ROZPORZ¡DZENIE RADY MINISTRóW
z dnia 6 maja 1997r.
w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
(Dz. U. Nr 57 poz. 358 z 1997r.)
 

 

2. Na terenach kąpielisk poza warunkami, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli. 

§ 2. 1. Informację, o której mowa w § 1 ust. 2, przekazuje się przez wywieszanie odpowiednich flag. 

2. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag: 

1) flaga biała - kąpiel dozwolona, 
2) flaga czerwona - zakaz kąpieli. 

3. Flagę czerwoną wywiesza się w czasie, w którym kąpielisko jest nieczynne, oraz w każdym wypadku, gdy: 

1) temperatura wody wynosi poniżej 14oC, 
2) widoczność jest ograniczona do 50 m, 
3) szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta, 
4) występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami, 
5) występują silne prądy wsteczne.

 
  Wzory znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych

§ 1. Znaki zakazu oraz ostrzegawcze obowiązują na odległość podaną na obrzeżu znaku, licząc w metrach w jedną i drugą stronę od znaku. Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku.

Znaki zakazu wskazują rodzaj zakazu i określają jego przyczyny

Kąpiel zabroniona Kąpiel zabroniona - szlak żeglowny
Kąpiel zabroniona - most Kąpiel zabroniona - spiętrzenie wody
Kąpiel zabroniona - woda skażona Kąpiel zabroniona - woda pitna
Kąpiel zabroniona - hodowla ryb Skakanie do wody zabronione
Strefa ciszy

Znaki ostrzegawcze uprzedzają kąpiących się o niebezpiecznych miejscach na obszarze wodnym i wskazują przyczynę niebezpieczeństwa. Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkątów równobocznych, których wierzchołek skierowany jest ku górze. Długość jednego boku trójkąta wynosi 75 cm.
Wiry Niebezpieczna głębokość wody
Nagły uskok Pale
Kamieniste dno Sieci rybackie
Wodorosty Zimna woda
 

Znaki informacyjne wskazują, że w pobliżu znaku znajdują się podane na znaku obiekty i urządzenia.

 
Plaża strzeżona Punkt medyczny Telefon