Bezdomni - Prewencja Kryminalna - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Prewencja Kryminalna

10.12.2013r.

logoZima to bardzo trudny okres szczególnie dla osób bezdomnych, samotnych, bezradnych. Nie przechodźmy obojętnie obok takich osób. Możemy uratować komuś życie.

Pogoda w ostatnich dniach uświadomiła nam, że jesień zakończyła się definitywnie. Tym bardziej musimy pamiętać, że okres zimowy to bardzo ciężki czas dla tych wszystkich, którzy nie mają własnego dachu nad głową. Osoby bezdomne w takim czasie szukają schronienia przed mrozem często na ogródkach działkowych, w piwnicach, opuszczonych budynkach, gdzie nie ma ogrzewania a nawet okien. Dlatego apelujemy o wszelkie informacje dotyczące miejsc przebywania osób bezdomnych, samotnych czy po prostu potrzebujących pomocy. Jeden telefon na numer 997 lub 112 może uratować komuś życie.
Czas jesienno – zimowy to również czas intensywnych działań Policji w obszarze ograniczania zjawiska bezdomności, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie tym osobom bezpieczeństwa. We współpracy z instytucjami samorządowymi, a także licznymi organizacjami pozarządowymi monitorowane są miejsca przebywania takich osób. Rozpowszechniane są także informacje o miejscach i sposobach udzielania im pomocy. To jednak nie wystarcza, co pokazują corocznie odnotowywane przypadki śmierci z powodu wychłodzenia, które najczęściej dotyczą właśnie osób dotkniętych bezdomnością. Dlatego nie odwracajmy oczu od takich osób, wystarczy poinformować służby, w tym także Policję, o niepokojących przypadkach. W mroźną zimową noc każda taka informacja może uratować komuś życie.
Najbliższe placówki pomocnicze to :
 
MOPR – NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MÊŻCZYZN
Leszno, ul. Towarowa 10, tel. (65)537 50 95, 697 610 159
 
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DLA KOBIET
Leszno, ul. Niepodległości 27c, te. (65) 529 98 65
 
MONAR – CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DLA OSóB Z PROBLEMEM NARKOTYKOWYM
(dla kobiet i mężczyzn) Leszno, ul. Przemysłowa 2, tel. (65) 520 41 43
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Leszno, ul. Korczaka 5
 
JADŁODAJNIA BETANIA
– punkt wydawania gorących posiłków działający codziennie w godz. 12.30 do 14.00, Leszno, Pl. Metziga 28 – przy Kościele Św. Krzyża
 
PUNKTY WYDAJ¡CE ODZIEŻ
- magazyn z odzież prowadzony przez MOPR Leszno, al. Krasińskiego 30 – wtorki i piątki od 13.00 do 14.30
- punkt charytatywny działający przy Kościele Św. Krzyża. Pl. Metziga 28 – wtorki i czwartki od 10.00 do 12.00
 
NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MONAR
Poznań, ul. Borówki 8, tel 61 876 88 38
 
NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MÊŻCZYZN
Kalisz, ul. Dobrzecka 2, tel. 62 502 68 77
 
DOM NOCLEGOWY I SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH PCK
Konin, ul. Nadrzeczna 56, tel. 63 244 52 95
 
NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MÊŻCZYZN
Wrocław, ul. Małachowskiego 13, tel. 71 717 34 25
 
Ewelina Mielcarek - Szymańska/KWP Poznań