Ostrożnie z fajerwerkami! - Prewencja Kryminalna - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Prewencja Kryminalna

Ostrożnie z fajerwerkami!

27.12.2013r.

fajerwerkiZbliża się okres noworoczny, który tradycyjnie obfituje w uroczystości, podczas których wykorzystywane są różnego rodzaju środki i materiały pirotechniczne. Nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami każdego roku jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków i pożarów. 

Policja apeluje, aby podczas używania petard i fajerwerków nie zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

1. Zakupu fajerwerków może dokonywać tylko osoba pełnoletnia w wyspecjalizowanych sklepach lub stoiskach sprzedaży,

2. Należy je przechowywać w miejscach suchych, z dala od źródeł ciepła i dostępu dla dzieci,

3. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania, która powinna być w języku polskim,

4. Odpalenie fajerwerków musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem trzeźwej osoby pełnoletniej, z zachowaniem szczególnej ostrożności,

5. Nie należy odpalać petard w domu, na balkonie i tarasie,

6. Nie wolno odpalać fajerwerków w grupie osób i bezpośrednio z ręki,

7. Na miejsca odpalenia petardy należy wybrać powierzchnie gładkie i równe, takie aby raca przed odpaleniem nie przewróciła się,

8. Jeżeli petarda nie odpaliła za pierwszym razem, nie należy jej zapalać po raz kolejny,

9. Podczas odpalania fajerwerków należy zwrócić uwagę na dzieci, aby znalazły się one w bezpiecznej odległości, aby samodzielnie nie odpalały petard,

10. Należy zadbać także o zwierzęta, które boję się wybuchów (stworzyć im bezpieczne warunki, a jeżeli jest taka konieczność zwrócić się pomoc do weterynarza).