Prewencja Kryminalna

Program "Bezpiecznie to widzieć i znać" w leszczyńskich szkołach

26.09.2014r.

p105000324 dyrektorów szkół podstawowych z Leszna i Powiatu Leszczyńskiego podpisało porozumienie z Komendantem Miejskim Policji w Lesznie mł. insp. Piotrem Leciejewskim w zakresie realizacji policyjnego programu edukacyjnego „Bezpiecznie to wiedzieć i znać!”. Program będzie realizowany w ramach edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III. Jego założeniem jest wyposażenie najmłodszych w umiejętności rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w środowisku.

                      Program „Bezpiecznie to wiedzieć i znać!” adresowany jest do dzieci szkół podstawowych w klasach I-III. Został przygotowany przez Wydział Prewencji KWP w Poznaniu i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Jego celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci oraz zmniejszenie ilości zdarzeń z ich udziałem. Wiedza zdobyta przez uczniów w trakcie uczestniczenia w policyjnym programie edukacyjnym ułatwi im dokonanie wyboru w sytuacjach problemowych, których mogą być bezpośrednimi uczestnikami lub świadkami. Wyboru, który pozwoli uniknąć sytuacji błądzenia mogącego wynikać z niewiedzy. Program realizowany będzie poprzez pracę wychowawców wzmacnianą spotkaniami z policjantami.
 
                   25 września br. dyrektorzy 24 szkół podstawowych z Leszna i Powiatu Leszczyńskiego, zadeklarowali chęć przystąpienia do projektu. W tym celu Komendant Miejski Policji w Lesznie mł. insp. Piotr Leciejewski podpisał z dyrektorami porozumienia w sprawie wdrożenia projektu do lokalnych szkół.
 
                   Patronat honorowy nad programem sprawują: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, Wojewoda Wielkopolski oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
 
 
{galeria}AKTUALNOSCI_2014/WRZESIEN/DYREKTORZY{/galeria}