"Leszczyński Rower - Bezpieczny Rower"

Na czym polega program prewencyjny "Leszczyński rower - Bezpieczny rower"?

Autor: Monika Żymełka

 

Na czym polega program prewencyjny „Leszczyński rower - bezpieczny rower"?

  • policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go w policyjnej bazie danych przypisując mu indywidualny numer,
  • na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,
  • po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu - plastikową kartę formatu dowodu osobistego,
  • znakowanie roweru i uczestnictwo w programie jest bezpłatne

 

Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Leszczyński rower - bezpieczny rower"?

  • do programu może przystąpić wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Leszna i Powiatu Leszczyńskiego,
  • dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego - w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

 

Jakie wymagania muszą spełniać rowery?

- jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej - dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,

- co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,

- co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,

- dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,

- odstępuje się od znakowania rowerów, które mają widoczne ślady usuwania bądź przerabiania numeru ramy lub innego numeru identyfikacyjnego,

 

            W przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego legalność nabycia roweru (paragon, karta gwarancyjna z datą zakupu) warto go okazać przed przystąpieniem do znakowania pojazdu w celu usprawnienia procedury.

             W przypadku sprzedaży roweru oznakowanego w programie „Leszczyński rower - bezpieczny rower" należy ten fakt zgłosić do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie oraz przekazać dokumentację poświadczającą oznakowanie roweru wraz z plastikową kartą nowemu właścicielowi.

            Znakowanie odbywać się będzie we wszystkich rewirach i zespołach dzielnicowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie w wyznaczone dni tygodnia, za wyjątkiem sobót i niedziel zgodnie z niżej zamieszczonym harmonogramem.

Partnerami programu są:

- Urząd Miasta Leszna

- Starostwo Powiatowe w Lesznie

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie!

 

 

Powrót na górę strony