Z-ca Komendanta - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Kierownictwo

Z-ca Komendanta

  ZASTÊPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

W LESZNIE

 

s.glapiak

 

nadkom. Sławomir Glapiak

 

Sekretariat: 65 523 12 00

Fax: 65 523 16 31