NSZZ Policjantów - Komenda Miejska Policji w Lesznie

NSZZ Policjantów

NSZZ Policjantów

 
Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
Emerytów i Renistów
przy KMP w Lesznie
 
 
Przewodniczący                       Henryk Szał                    tel. 601 853 724
Wiceprzewodniczący               Marek Niedbała            tel. 691 349 829
Sekretarz                                   Janusz Pietrucha          tel. 697 592 356
Skarbnik                                    Piotr Rosiński                tel. 796 348 821
Członek Zarządu                       Daniela Dolacińska      tel. 502 480 440
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej                    Łucja Nyczka                 tel. 663 731 011