Ostrożnie z fajerwerkami - Prewencja Kryminalna - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Prewencja Kryminalna

Ostrożnie z fajerwerkami

31.12.2012r.

sylwester_1Sylwestrowa noc, to czas zabawy. To spotkania w gronie najbliższych, znajomych, czasem udział w dużych imprezach czy spotkaniach otwartych np. na rynkach miast. Nieodzownym elementem są pokazy sztucznych ogni. To często najatrakcyjniejsza część sylwestrowej nocy. Trzeba mieć świadomość, że te ognie wcale nie są sztuczne, a szkody i obrażenia przez nie spowodowane są jak najbardziej prawdziwe. Warto pamiętać, że to zabawa DLA DOROSŁYCH!!! 

Fajerwerki, petardy, „zimne ognie”, rakiety, race i wszelkie tego typu wyroby są materiałami pirotechnicznymi i mimo rozrywkowego zastosowania są niebezpieczne! Kupować i użytkować mogą je jedynie osoby dorosłe oraz trzeźwe! Przepisy bardzo ściśle określają jakie materiały można sprzedawać bez koncesji oraz jakie warunki powinny być spełnione przy sprzedaży tego typu asortymentu. Reguluje to: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. Policja przestrzega przed zakupem wszelkiego rodzaju materiałów pirotechnicznych niewiadomego pochodzenia! Niedopuszczalnym jest kupowanie fajerwerków na targu czy straganie. Tylko zakup z wiarygodnego źródła gwarantuje bezpieczeństwo.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest spełnienie przez sprzedającego następujących wymogów:

sprzedaż winna odbywać się na stoiskach z obsługą, gdzie towar podaje klientowi tylko uprawniony sprzedawca;

wyroby takie winny być posortowane w sposób widoczny, wg klas dopuszczenia do sprzedaży;

stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz tablice informacyjne o zakazach otwierania opakowań na terenie obiektu, wnoszenia tych wyrobów do innych części obiektu oraz użytkowania fajerwerków w obiekcie i jego sąsiedztwie.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa:

zakupu fajerwerków może dokonać tylko osoba pełnoletnia w wyspecjalizowanych sklepach lub stoiskach sprzedaży;

należy je przechowywać w miejscach suchych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci;

przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania;

odpalenie fajerwerków musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem trzeźwej osoby pełnoletniej, z zachowaniem szczególnej ostrożności;

nie należy używać niewybuchów oraz uszkodzonych materiałów pirotechnicznych.

Sprzedaż materiałów pirotechnicznych osobie niepełnoletniej zagrożona jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Jednak nie sankcja dla sprzedawcy jest najważniejsza. To co powinno każdego mobilizować do roztropnego korzystania z fajerwerków, to odpowiedzialność z życie i zdrowie własne i dzieci. To najmłodsi najbardziej cieszą się ze świetlnych pokazów, ale też one najszybciej mogą paść ofiarą złego z nimi się obchodzenia. Tylko roztropność i nadzór dorosłego pozwolą uniknąć poparzeń, zranień, poważnych uszkodzeń ciała czy pożarów. Niech noc sylwestrowa będzie wesoła i radosna, ale przede wszystkim bezpieczna.

W tekście posłużono się materiałami: www.sm.poznan.pl