Bezpieczeństwo w Pierwszy Dzień Wiosny - Prewencja Kryminalna - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Prewencja Kryminalna

Bezpieczeństwo w Pierwszy Dzień Wiosny

19.03.2014r.

logo21 marca obchodzimy Pierwszy Dzień Wiosny zwany przez uczniów Dniem Wagarowicza. Leszczyńscy policjanci tego dnia przeprowadzą działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także ładu i porządku w miejscach publicznych.

                                Pierwszy Dzień Wiosny kojarzony jest przez dzieci i młodzież jako Dzień Wagarowicza. Uczniowie spędzają wtedy czas poza szkołą i bez nadzoru dorosłych. Często obchody tego święta wiążą się z zagrożeniami i wybrykami niezgodnymi z prawem.
 
                                Dlatego leszczyńska Policja apeluje do młodzieży o zachowanie rozsądku w świętowaniu Pierwszego Dnia Wiosny, unikania sytuacji demoralizacyjnych i niezgodnych z prawem.
 
                                Policjanci w tym dniu będą kontrolować miejsca gromadzenia się młodych ludzi tj. puby, kafejki, skwery, parki, dworce PKP i PKS.
 
                            Głównym zadaniem policyjnych patroli będzie niedopuszczenie do zachowań chuligańskich, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz niszczenia mienia.
 
                              Szczególnym nadzorem objęte będą punkty sprzedaży alkoholu i papierosów. Pamiętajmy, że sprzedaż lub podawanie alkoholu osobom niepełnoletnim jest przestępstwem zagrożonym grzywną, a także cofnięciem zezwolenia na jego sprzedaż.
 
                              Ze szczególnym apelem o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży zwracamy się do rodziców i opiekunów. To przede wszystkim ich zadaniem jest odpowiednie przygotowanie młodych ludzi na spotkanie z osobami obcymi oraz nauczenie skutecznego odmawiania i rozpoznawania zagrożeń.