Dane osobowe

Klauzula informacyjna - informacja publiczna

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA PUBLICZNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji
  w Lesznie z siedzibą ul. 17 Stycznia 8 w Lesznie 64-100 .

 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Miejski Policji w Lesznie wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. 17 Stycznia 8 w Lesznie 64-100, e-mail: iod.leszno@po.policja.gov.pl. Dane inspektora ochrony danych na stronie KMP w Lesznie.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa o dostępie do informacji publicznej;

 2. udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania – podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  .

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może spowodować brak możliwości udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek.


 

 

 

 

 

Powrót na górę strony