Pomnik Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego

Pomnik Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego

pom_pam.jpg

Pomnik Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP    Województwa Poznańskiego

W Poznaniu obok kościoła św. Jerzego (kościół garnizonowy Policji) odsłonięto pomnik upamiętniający policjantów II RP Województwa Poznańskiego pomordowanych podczas II wojny św. przez NKWD i hitlerowców. W uroczystości uczestniczył zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski, przedstawiciele kancelarii prezydenta, MSWiA, parlamentarzyści, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej i komend powiatowych Policji. Pomnik powstał z inicjatywy nadinsp. Zenona Smolarka - byłego Komendanta Głównego Policji. 

Uroczystą mszę św. w kościele św. Jerzego celebrował arcybiskup Stanisław Gądecki. Na uroczystość przybyło wiele rodzin policjantów, którzy zostali pomordowani w Twerze i innych miejscach z rąk NKWD lub zamęczeni przez hitlerowskich oprawców. Po odsłonięciu pomnika odbył się apel poległych, podczas którego wyczytano nazwiska 395 przedwojennych funkcjonariuszy Policji Państwowej województwa poznańskiego rozstrzelanych na wschodzie i innych miejscach.

Na tablicach widnieją również nazwiska policjantów Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Lesznie. W 1940 r. Twerze zamordowani zostali:

- przodownik Ludwik JANKOWIAK (komendant Posterunku w Rydzynie),

- przodownik Karol POLICZKIEWICZ (komendant Posterunku w Krzemieniewie),

- przodownik Joachim SOBEK (komendant Posterunku w Zbarzewie),

- starszy posterunkowy Franciszek STAŚKOWIAK (Posterunek Leszno-Wieś),

- posterunkowy Franciszek SZCZUPAK (Posterunek Leszno-Miasto),

- posterunkowy Aleksy SAMOTEJKIN (Posterunek Zbarzewo),

W tym samym czasie na Ukrainie zginął komisarz Konstanty KUBASIK (komendant powiatowy PP w Lesznie w latach 1926-1931).

W hitlerowskich obozach koncentracyjnych w 1943 r. zamęczeni zostali:

- komisarz Kazimierz WIŚNIEWSKI (komendant powiatowy PP w Lesznie w latach 1931-1939),

- przodownik Stanisław SZATKOWSKI (Posterunek Leszno-Miasto),

- przodownik Józef ORCHOLSKI (Posterunek Leszno-Miasto). 

 

CZEŚĆ ICH PAMIÊCI !

 

Materiał fotograficzny z uroczystości:

{galeria}Historia Policji/pomnik{/galeria}

 

Materiał opracował oraz udostępnił

       Jarosław Wawrzyniak

Powrót na górę strony