Kierownictwo

Z-ca Komendanta

 ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

W LESZNIE

 

 

mł. insp. Paweł Prałat

 

Sekretariat:  47 77 31 210

Fax:  47 77 31 631

 

Powrót na górę strony