Poszukiwani

Poszukiwani

U W A G A ! ! !

POSZUKIWANI PRZESTĘPCY

Jeżeli spotkałeś jedną z tych osób, albo wiesz gdzie przebywa DZWOŃ:

 

- Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Lesznie (w godz. 7.30 -15.30)  tel. 47 77 31 260

- Oficer Dyżurny (całodobowo)  tel. 47 77 31 655

 

 

KRYSTIAN GRYGIEL


s. Zbigniewa i Anety zd. Nędzyk
ur.12.12.1991r. w Lesznie
ostatnie miejsce zameldowania i zamieszkania: Lipno, ul. Juranda 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Lesznie, sygn. akt IIWp 1/24, IIK 445/22 za przestępstwa z art. 177 § 2 kk oraz art. 62 ust. 1 i 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005r.
 

---------------------------------------------------------------------------------------

 JAKUB ŚLAGA


s. Piotra i Elżbiety zd. Szymlet
ur.18.07.1978r. w Lesznie
zam. Leszno ul. B. Chrobrego 11/2

 

Wybrany obraz

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poszukiwany na podstawie listu gończego wyd. przez Prokuraturę Rejonową w Pleszewie Ds. 35/03 z dnia 15.07.2003r. za przestępstwo z art. 286 §1 kk.
Poszukiwany na podstawie listu gończego wyd. przez Prokuraturę Rejonową w Szamotułach Ds. 3401/02 z dnia 22.10.2003r. z przestępstwo z art. 286 §1 kk.
Poszukiwany na podstawie listu gończego wyd. przez Prokuraturę Rejonową w Trzciance 1Ds. 1450/02 z dnia 01.12.2003r. za przestępstwo z art.286 §1 kk.
Poszukiwany na podstawie listu gończego wyd. przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie 1Ds. 3556/02 z dnia 02.04.2004r. za przestępstwo z art. 286 §1 kk (oszustwo).

 

 

------------------------------------------------------------------

 

 

ALFRED CISZAK

s. Ryszarda i Danieli zd. Sikora

ur. 19.01.1976 r. w Kościanie

ostatnio zamieszkały: Leszno, ul. Rejtana 32/1

 

Poszukiwany na podstawie listu gończego przez Sąd Rejonowy w Lesznie za przestępstwa niealimentacji.

 

------------------------------------------------------------------

 

ROMAN ŁUKANUS

s.Ignacego i Walentyny zd. Wróblewska

ur. 27.10.1967r. w Białogardzie

ostatnio zamieszkały: Leszno ul. Spacerowa 3

 

roman_ukanus

 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowyw Kościerzynie do sprawy sygn. akt. II K 72/01 za przestępstwo zart. 209 KK.
Poszukiwany na podstawie listu gończego przez SądRejonowy w Lesznie do sprawy sygn. akt. KW-397/00 za przestępstwo zart. 286 § 1 KK.
Poszukiwany na podstawie listu gończego przezSąd Rejonowy w Lesznie do sprawy sygn. akt. Ds. 1561/01, zaprzestępstwo z art. 270 § 1 KK.
Poszukiwany na podstawie listugończego przez Prokuraturę Rejonową w Śremie za przestępstwo zart. 178 a § 1 KK, do sprawy sygn. akt. II K 72/01.
Ponadtoposzukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie i w Poznaniu w celuustalenia miejsca pobytu za przestępstwa z art. 286 §1 KK.
 
 

 

 

   ---------------------------------------------------------------------------

 ROBERT KUCHEL

s.Piotra i Wiesławy zd. Klauze

ur.17.07.1974r. w Lesznie

ostatnio zamieszkały: Leszno ul. Słowiańska 55/3a

 

 

 

Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowyw Lesznie do sprawy sygn. akt. II K 468/05, za przestępstwo z art.297 § 1 KK.

Poszukiwany na podstawie listów gończych wydanychprzez Prokuratury Rejonowe w Międzyrzeczu, Muszynie oraz Lesznie, zaszereg przestępstw z art. 286 § 1 KK.

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------

 

 

MARIUSZ BŁAŻEJCZAK

s. Jana i Stefanii zd. Skrobała

ur. 20.12.1967r.  w Lesznie

 ostatnio zamieszkały: Strzyżewice ul. Skrzydlata 3

 

baejczak_mariusz

 

 

                   

 

 

 

 

 

Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowyw Lesznie, do sprawy sygn. akt. II K 123/05, za przestępstwa z art.286 § 1 KK.

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

MAŁGORZATA BŁAŻEJCZAK

c. Jana i Aurelii zd. Robaszyńska

ur. 05.03.1966r.  w Lesznie

ostatnio zamieszkała: Strzyżewice ul. Skrzydlata 3

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszukiwana na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowyw Lesznie, do sprawy sygn. akt. II K 123/05, za przestępstwa z art.286 § 1 KK.

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

 

SŁAWOMIR POLASIK

s. Kazimierza i Haliny zd. Kozłowska

ur. 13.10.1965r.  w Lesznie

ostatnio zamieszkały: Leszno ul. Nowy Rynek 12/8

 

polasik_sawomir

 

 

                       

 

 

 

Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowyw Lesznie do sprawy sygn. akt. VII K 35/09, za przestępstwa z art.224 § 2 KK oraz art. 226 § 1 KK.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

TOMASZ BOROWIAK

s. Andrzeja i Krystyny zd. Stachowska

ur. 18.10.1976r.

zam. Leszno, ul. Prochownia 7/1

Poszukiwany za czyny z art. 209kk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BRONISŁAW DEMBNY

s. Jana i Jadwigi zd. Mocek

ur. 17.02.1963r.

zam. Święciechowa, ul. Ogrody 6

 

 

Poszukiwany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, sygn. akt VKOW 208/16/PR za czyny z art. 258kk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATRYK KAMIŃSKI

s. Michała

ur. 28.11.1984r.

zam. Leszno, ul. Osiecka 6

 

Poszukiwany przez Sąd Okręgowy w Zielnej Górze, sygn. akt IIK 211/12 za czyny z art. 258kk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WINICJUSZ DUNAJ

s. Romana i Ewy zd. Matecka

ur. 25.08.1991r.

zam. Leszno, ul. Jagiełły 59

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lublinie, sygn. akt IIK 689/14 za czyny z art. 286kk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RYSZARD FLORCZAK

s. Czesława i  Jadwigi zd. Majorek

ur. 30.03.1955r.

zam. Leszno, ul. Dąbrowskiego 41/8

 

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesznie, sygn. akt VIIK 156/08 za czyny z art. 286kk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DARIUSZ GASIŃSKI

s. Władysława i  Sylwiany zd. Meddonr

ur. 07.01.1978r.

zam. Leszno, ul. Węgierska 5/13

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesznie, sygn. akt IIK 687/14 za czyny z art. 291kk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DARIUSZ JARZĄBEK

s. Mariana i Jadwigi zd. Ciesielska

ur. 23.12.1964r.

ostatnio zamieszkały: Leszno ul. Sułkowskiego 22/18

Poszukiwany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, sygn. akt IIK 371/09 za czyny z art. 286kk

 

------------------------------------------------------------------

 

ANDRZEJ KAMIENIARZ

s. Andrzeja i Beaty

ur. 26.02.1981r.

ostatnio zamieszkały: Leszno ul. Leszczyńskich 11/2

 

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesznie, sygn. akt IIK 672/12 za czyny z art. 294kk

 

------------------------------------------------------------------

PAWEŁ LEŚNIAREK

s. Franciszka i Marii zd. Kopeć

ur. 24.07.1979r.

ostatnio zamieszkały: Leszno ul. Chełmońskiego 43

 

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesznie, sygn. akt IIK 49/08 za czyny z art. 209kk

 

------------------------------------------------------------------

DAWID MAŁECKI

s. Macieja i Anny zd. Binienda

ur. 23.12.1992r.

ostatnio zamieszkały: Leszno ul. Przemysłowa 28/9

 

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesznie, sygn. akt IIK 916/17 za czyny z art. 279kk

------------------------------------------------------------------

ARIEL MARCINKOWSKI

s. Józefa i Marii zd. Konieczna

ur. 05.04.1985r.

ostatnio zamieszkały: Leszno ul. Bracka 13/1

 

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesznie, sygn. akt IIK 671/14 za czyny z art. 209kk

------------------------------------------------------------------

MARCIN MARSZAŁEK

s. Czesława i Joanny zd. Bura

ur. 27.06.1984r.

ostatnio zamieszkały: Leszno ul. Niepodległości 36/4

 

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesznie, sygn. akt IIK 503/11 za czyny z art. 226kk

 

------------------------------------------------------------------

DAWID NOWAK

s. Tomasza i Lucyny zd. Marek

ur. 21.09.1975r.

ostatnio zamieszkały: Leszno ul. Niepodległości 52/6

 

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesznie, sygn. akt VIIK 683/07 za czyny z art. 209kk

------------------------------------------------------------------

PRZEMYSŁAW OLECH

s. Mirosława i Bożeny

ur. 08.06.1986r.

ostatnio zamieszkały: Sława, ul. Głogowska 14

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy we Wschowie, sygn. akt IIK 127/17 za czyny z art. 289kk

 

------------------------------------------------------------------

 

 

MIKOŁAJ PIOTROWSKI

 

s. Macieja i Anny zd. Olesiuk

ur. 06.03.1990r.

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesznie sygn. akt IIK 458/10 za czyny z art. 279kk

 

------------------------------------------------------------------

 

ROMAN SOBKOWIAK

 

s. Feliksa i Bogumiły zd. Fijałkowska

ur. 12.07.1969r.

ostatnio zamieszkały: Leszno, ul. Słowiańska 44/4

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesznie sygn. akt IIK 462/02 za czyny z art. 209kk

------------------------------------------------------------------

HUBERT SZEWCZYK

s. Henryka i Jadwigi zd. Pudlicka

ur. 26.05.1984r.

ostatnio zamieszkały: Kłoda 11/2

 

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesznie sygn. akt IIK 461/18 za czyny z art. 190kk

 

------------------------------------------------------------------

MARCIN WOJCIECHOWSKI

s. Felicjana i Elżbiety zd. Konieczna

ur. 25.03.1975r.

ostatnio zamieszkały: Leszno, ul. Chełmońskiego 13

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesznie sygn. akt IIK 591/09 za czyny z art. 209kk

------------------------------------------------------------------

TOMASZ WOŹNY

s. Andrzeja i Krystyny zd. Jóźwiak

ur. 10.02.1977r.

ostatnio zamieszkały: Leszno, ul. Rejtana 57/1

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesznie sygn. akt IIK 347/18 za czyny z art. 209kk

------------------------------------------------------------------

PAWEŁ PRZYBYLSKI

s. Stanisława i Agaty zd. Nowaczyk

ur. 10.06.1989r.

ostatnio zamieszkały: Boszkowo, ul. Młyńska 8

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesznie sygn. akt IIKo 445/19 za czyny z art. 178akk

------------------------------------------------------------------

HENRYK BURIAŃSKI

s. Józefa i Natalii zd. Arwai

ur. 15.07.1969r.

ostatnio zamieszkały: Leszno, ul. Ofiar Katynia 9/6

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesznie sygn. akt Wpkz 366/15 - wykroczenia

------------------------------------------------------------------

 

MATEUSZ DOLATA

 

s. Rafała i Małgorzaty zd. Łapińska

ur. 11.01.1996r.

ostatnio zamieszkały: Leszno, ul. Niepodległości 84/3

 

Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesznie sygn. akt Wpkz 204/18 za czyny z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt

------------------------------------------------------------------

Powrót na górę strony