Realizacje wniosków z debaty

Postulaty z jesiennej debaty oraz stopień ich realizacji

Komenda Miejska Policji w Lesznie prezentuje postulaty zgłaszane przez mieszkańców Leszna podczas debaty społecznej z dnia 19 września 2016 roku, która odbyła się w leszczyńskim Ratuszu oraz stopień ich realizacji.

Wzmożenie policyjnych kontroli pojazdów w rejonie parkingów na ul. B. Chrobrego w Lesznie ze szczególnym uwzględnieniem terminowości badań technicznych pojazdów, w związku z zabrudzeniami na nowej nawierzchni miejsc parkingowych

Bezpośrednio po debacie policjanci przyjrzeli się zgłoszonemu zagadnieniu. Funkcjonariusze nałożyli 50 mandatów karnych na kierujących różnymi pojazdami w związku z naruszeniami przepisów w ruchu drogowym. Nie potwierdzono wycieków substancji zagrażających środowisku.

Skierowanie policyjnych patroli na ciągi pieszo - rowerowe

W związku z nadejściem wiosny, w najbliższych dniach policjanci rozpoczną policyjne patrole rowerowe. Ich uwaga skupiona będzie na zapewnieniu bezpieczeństwa i przestrzeganiu przepisów podczas poruszania się na ciągach pieszo – rowerowych.
 

Zintensyfikowanie kontroli pod kątem przestrzegania przepisów o ruchu drogowym przez kurierów firm przewozowych

Od jesieni policjanci ośmiokrotnie przeprowadzili działania ukierunkowane na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kurierów firm przewozowych. W ich trakcie nałożyli dwa mandaty na kierowców tych firm w związku z popełnionymi wykroczeniami.

Kontrole w rejonie dyskotek ze zwróceniem szczególnej uwagi na zakłócanie ciszy nocnej oraz na prawidłowe parkowanie pojazdów

Bezpieczeństwo i spokój w rejonie leszczyńskich dyskotek są jednym z ważniejszych zadań lokalnej Policji. W każdy weekend rejony dyskotek w Lesznie pozostają w szczególnym zainteresowaniu policjantów. Oprócz tego cyklicznie prowadzone są zintensyfikowane działania, w trakcie których w rejonie lokali trwają wzmożone kontrole drogowe połączone z badaniem stanu trzeźwości oraz kontrolami pd kątem posiadania substancji zabronionych. Od października 2016 roku funkcjonariusze w wyniku tych działań zatrzymali 5 sprawców przestępstw, ukarali mandatami karnymi ponad 60 osób i skierowali 3 wnioski do sądu za popełnianie przede wszystkim wykroczeń porządkowych oraz wylegitymowali ponad 250 osób.

Dodatkowo w dniu 13.10.2016r. zwołano specjalne posiedzenie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna w tematyce zwiększenia bezpieczeństwa i porządku w związku z funkcjonowaniem dyskotek na terenie Leszna. Uczestnikami byli m.in. przedstawiciele obu dyskotek w Lesznie, mieszkańcy Leszna oraz przedstawiciele Policji.

http://www.leszno.policja.gov.pl/w13/informacje-1/realizacje-wnioskow-z-d/70917,Posiedzenie-komisji-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-porzadku-pod-dyskotekami.html?search=9450455

Utrzymanie kontroli w rejonach sklepów z dopalaczami ze zwróceniem szczególnej uwagi na zakłócenia spokoju i porządku publicznego

Wspólna inicjatywa Policji i Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lesznie doprowadziła do zamknięcia dwóch sklepów w Lesznie zajmujących się handlem dopalaczami. Obecnie policjanci kontrolują przestrzeganie decyzji administracyjnej związanej z zamknięciem i oplombowaniem lokali.

             Zaznaczyć jednak należy, że w/w zagadnienia zgłoszone przez mieszkańców podczas debaty, realizowane są przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w codziennej służbie.

            Policja w ramach podebatowych postulatów wnioskowała o zmianę organizacji ruchu na ul. Dominickiej w Boszkowie. W najbliższym czasie Starostwo Powiatowe w Lesznie wspólnie z Urzędem Gminy Włoszakowice przeprowadzą taką zmianę polegającą na sposobie parkowania na wskazanej ulicy, w celu między innymi ułatwienia dotarcia na miejsce wezwania służbom ratowniczym.

Powrót na górę strony