Realizacje wniosków z debaty

SPOŁECZNA DEBATA EWALUACYJNA W RYDZYNIE

W Rydzyńskim Ośrodku Kultury odbyła się debata społeczna dla mieszkańców gminy Rydzyna pod hasłem” Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Organizatorem debaty był Komendant Miejski Policji w Lesznie insp. Krzysztof Nowak. Była to okazja do porozmawiania lokalnej społeczności z Policją i samorządowcami.

            29 marca br. o godz. w Rydzynie odbyła się debata społeczna, w której udział wzięli m.in. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie nadkom. Sławomir Glapiak, Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Kornel Malcherek, przedstawiciele Policji, mediów , instytucji wspierających i dbających wspólnie z Policją o bezpieczeństwo oraz mieszkańcy gmina Rydzyna.

       Tegoroczna debata odbyła się pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” i miała charakter debaty ewaluacyjnej. Tzn. że policjanci przypomnieli złożone przez mieszkańców wnioski i postulaty podczas ubiegłorocznego spotkania i przedstawili stopień oraz sposób ich realizacji.

       Debatę rozpoczął nadkom. Sławomir Glapiak powitaniem gości oraz przedstawieniem celu debaty. Następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Krzysztof Kubiak omówił stan bezpieczeństwa na terenie gminy Rydzyna oraz zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zachęcając jednocześnie do korzystania z tego narzędzia. Przypomniał także o istnieniu aplikacji Moja Komenda, ułatwiającej nawiązanie kontaktu ze swoim dzielnicowym.

      Głos zabrali także starosta Leszczyński i Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna przedstawiając najbliższe plany inwestycyjne w gminie oraz dziękując policjantom Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie za aktywną służbę na rzecz lokalnej społeczności.

        Pomimo, że w przedświąteczny czas niewiele osób znalazło czas, aby uczestniczyć w debacie, to ich aktywność oraz ilość poruszanych tematów była bardzo duża.

       Praktycznie wszystkie postulaty i informacje przekazywane Policji i samorządowcom dotyczyły bezpieczeństwa oraz infrastruktury drogowej. Wszystkie zostały odnotowane i w miarę możliwości zostaną wdrożone do realizacji lub przekazane stosownym służbom eksperckim z danej dziedziny.

 

Monika Żymełka

Powrót na górę strony