Realizacje wniosków z debaty

Debatowali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w debacie społecznej pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” zorganizowanej przez Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie insp. Krzysztofa Nowaka. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Leszna.

13 grudnia br. o godz. 17.00 w leszczyńskim Ratuszu odbyła się już kolejna debata społeczna, której inicjatorem jest leszczyńska Policja. Podczas tych spotkań mieszkańcy mają możliwość spotkania się z przedstawicielami Policji oraz władz samorządowych i zabrać głos w sprawie bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania, w mieście, dzielnicy, osiedlu czy na ulicy.

Wczorajsza debata odbyła się pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, a jej tematyka została skierowana na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Leszna. Udział w spotkaniu wzięli m.in. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie nadkom. Sławomir Glapiak, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie podinsp. Dariusz Adamczak, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Krzysztof Kubiak, Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Dominik Kaźmierczak, Komendant Straży Miejskiej Mirosław Frątczak.

Na wstępie spotkania Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie podinsp. Dariusz Adamczak przybliżył gościom stan bezpieczeństwa na drogach miasta Leszna, następnie nadkom. Krzysztof Kubiak przedstawił mieszkańcom miasta dotychczasowe funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego w Lesznie.

Następnie nadszedł czas na wspólne debatowanie. Mieszkańcy poruszali różnorodną tematykę jednak najczęściej związaną ze zmianą infrastruktury drogowej. Zgłaszali między innymi zagadnienia związane z utworzeniem nowych przejść dla pieszych, zwrócenie uwagi na przekraczanie dozwolonej prędkości m.in. na ul. Kurpińskiego, Św. Franciszka z Asyżu, Antonińskiej, wydłużenie czasu wyświetlania zielonego światłach na wybranych sygnalizatorach świetlnych, zbyt duże natężenie ruchu pojazdów w dzielnicy Zaborowo po otwarciu drogi ekspresowej s5.

Wszystkie głosy mieszkańców zostały odnotowane i w dalszej kolejności zostaną w miarę możliwości realizowane przez leszczyńską Policję. W sprawach nie będących w kompetencji Policji zostaną skierowane stosowane pisma do właściwych instytucji, z wnioskami o rozważenie proponowanych przez mieszkańców zmian.

Monika Żymełka

Powrót na górę strony