Realizacje wniosków z debaty

Postulaty z debat oraz stopień ich realizacji

16.09.2016r.

logoLeszczyńska Policja prezentuje postulaty zgłaszane przez mieszkańców Leszna podczas debaty z dnia 18 czerwca 2015 roku oraz stopień ich realizacji.

 -eliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w rejonie ul. Jeziorkowskiej w Lesznie, w godzinach wieczorowych i nocnych

Realizacja: Zwiększono ilość patroli Wydziału Prewencji KMP w Lesznie  w godzinach wieczorowo-nocnych pełniących służbę z wykorzystaniem radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na spożywanie alkoholu w rejonie osiedla Gronowo, a w szczególności ul. Jeziorkowskiej,

zwiększenie liczby patroli policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lesznie na ul. Świętego Franciszka z Asyżu, w kwestii przestrzegania ograniczenia prędkości

Realizacja: Zwiększono liczbę patroli Wydziału Ruchu Drogowego. Policjanci kontrolują na bieżąco to miejsce stosując środki represji wobec osób naruszających przepisy dotyczące ograniczenia prędkości,

wzmożenie kontroli w rejonie sklepów z tzw. „Upominkami” w Lesznie, w których prowadzona jest sprzedaż dopalaczy

Realizacja: Zintensyfikowano działania w rejonie punktów sprzedaży dopalaczy. Policjanci wspólnie z pracownikami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dokonali w sumie 8  kontroli sklepów z dopalaczami. Każdorazowo zabezpieczano substancje do dalszych badań. Funkcjonariusze w ramach służby sukcesywnie kontrolują te miejsca stosując środki przewidziane prawem w tym zakresie,

-  wzmożenie kontroli miejsc podawania i sprzedaży alkoholu w rejonie leszczyńskiego Rynku

 Realizacja: KMP w Lesznie jako zadanie stałe wdrożyła kontrole tych obiektów podczas codziennej służby, w szczególności dla patroli pieszych. Przy realizacji tego zadania policjanci nie stwierdzili uwag, co do przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Dzielnicowi są w stałym kontakcie z pracownikami tych obiektów, w szczególności pomagają utrzymać porządek w rejonach sklepów, celem eliminacji spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem. Zwrócono się pisemnie do właścicieli ogródków wiedeńskich na Rynku w Lesznie, w celu przypomnienia zasad wynikających z Uchwały Rady Miasta Leszna dotyczącej prawidłowości funkcjonowania tych lokali.

 

 

Powrót na górę strony