Realizacje wniosków z debaty

Debata społeczna pod hasłem "Decydujmy wspólnie"

21.09.2016r.

p1100069W leszczyńskim Ratuszu odbyła się kolejna debata Policji z mieszkańcami Leszna. Blisko 100 osób przybyło na zaproszenie organizatora spotkania Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie insp. Krzysztofa Nowaka. Udział w spotkaniu wziął także Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak.

           19 września br. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej leszczyńskiego Ratusza odbyła się debata społeczna. Na zaproszenie Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie insp. Krzysztofa Nowaka przybyło blisko 100 osób zainteresowanych dialogiem z miejscową Policją. Tematem spotkania było szeroko rozumiane bezpieczeństwo w mieście. Celem spotkania jest zdiagnozowanie potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców miasta względem Policji.                     
 
          Udział w debacie wzięli zastępcy Komendanta miejskiego Policji w Lesznie oraz Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak. Wśród zgromadzonych na sali było wielu przedstawicieli leszczyńskich służb, instytucji i szkół.                   
 
        Na wstępie spotkania głos zabrał Komendant Miejski Policji w Lesznie, przedstawiając uczestnikom stan bezpieczeństwa na terenie miasta, efekty pracy leszczyńskich policjantów oraz omówił stopień realizacji postulatów zgłoszonych przez mieszkańców podczas debaty zorganizowanej w 2015 roku. W dalszej kolejności Prezydent Miasta Leszna ocenił pracę leszczyńskiej Policji, szeroko omówił proces rozbudowy systemu monitorowania miasta oraz przedstawił własne cele na przyszłość powiązane z poprawą bezpieczeństwa oraz wizerunku Leszna.               
 
           Następnie przyszedł czas na zadawanie pytań przez zgromadzonych gości. Pytań było wiele zarówno związanych z pracą Policji, jak i kierowanych w stronę przedstawicieli władz miasta i instytucji. Wśród poruszanych zagadnień były między innymi te związane z infrastrukturą drogową, dotyczące bezpieczeństwa, handlu dopalaczami oraz zakłócania spokoju przez leszczyńskie dyskoteki.              
 
           Nie zabrakło także słów pochwały w stronę pracy leszczyńskiej Policji oraz podziękowań za współpracę w lokalnych przedsięwzięciach takich jak „Edukacja seniorów kluczem do bezpieczeństwa” oraz „Leszczyński rower – Bezpieczny rower”.                
 
           Osoby uczestniczące w spotkaniu wypełniły anonimowe ankiety. Wnioski z ankiet zostaną uwzględnione przy organizacji kolejnej debaty. Natomiast zgłoszone postulaty wnikliwie przeanalizowane i w miarę możliwości wdrożone do realizacji.
 
              Debata odbyła się w trakcie trwania dni "Aktywnego Obywatelskiego Leszna".
 
{galeria}AKTUALNOSCI_2016/WRZESIEN/DEBATA{/galeria}
Powrót na górę strony