Realizacje wniosków z debaty

Posiedzenie komisji w sprawie bezpieczeństwa i porządku pod dyskotekami

17.10.2016r.

dsc_0084Zagrożenia związane z funkcjonowaniem dyskotek w Lesznie były tematem specjalnego posiedzenia Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna. Spotkanie komisji w tej tematyce to realizacja postulatu zgłoszonego podczas wrześniowej debaty społecznej Policji, władz miasta z mieszkańcami Leszna.

             13 października br. w Urzędzie Miasta Leszna odbyło się posiedzenie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna. Tematem specjalnie powołanego posiedzenia były zagrożenia związane z funkcjonowaniem dyskotek na terenie miasta oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ich rejonie.

            Udział w spotkaniu wzięli zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie nadkom. Szymon Sędzik i nadkom. Sławomir Glapiak, Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele dwóch leszczyńskich dyskotek oraz obywatele Leszna mieszkający w rejonie tych lokali.

            Wszystkich zebranych powitała Przewodnicząca Komisji Hanna Kotomska, następnie głos zabrał nadkom. Sławomir Glapiak omawiając stan bezpieczeństwa w rejonie dyskotek.

           W dalszej kolejności wypowiedzieli się sąsiedzi lokali dyskotekowych, którzy zgłaszali, że problem w rejonie dyskotek stanowi hałas związany z odtwarzaną muzyką oraz pochodzący od osób przebywających w rejonie lokali. Mieszkańcy żalili się przede wszystkim na bałagan przed ich domami związany z wyrzucaniem śmieci przez uczestników dyskotek, zachowania chuligańskie oraz na nieobyczajne wybryki klubowiczów mające miejsce w rejonie ich zamieszkania.

            Podczas dyskusji mieszkańców z przedstawicielami dyskotek ustalono, że oba lokale udostępnią społeczeństwu telefony kontaktowe, pod którymi będzie można na bieżąco, jeszcze w czasie trwania imprez, zgłaszać uwagi związane z funkcjonowaniem dyskotek.

Ponadto zadeklarowano:

przedstawiciele dyskoteki „Heaven” przy ul. Lipowej

  • sprzątanie ulic przyległych do dyskoteki po zakończeniu imprezy,

  • zaoferowali pomoc w usuwaniu szkód powstałych w wyniku zachowania klubowiczów,

  • w roku 2017 przekazanie kwoty 10 tysięcy złotych Urzędowi Miasta Leszna na rzecz poprawy bezpieczeństwa w rejonie dyskoteki

właściciel dyskoteki „X-Demon” przy ul. Prochownia

  • dostosowywanie poziomu muzyki do pory trwającej imprezy,

  • dopilnowanie zamykania o północy drzwi prowadzących do przyległego ogródka wiedeńskiego,

              Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak zaoferował chęć zwiększenia środków finansowych na dodatkowe patrole policyjne w rejonie dyskotek, zamontowanie dodatkowej kamery na ul. Leszczyńskich w rejonie dyskoteki, rozważenie uruchomienie wejścia do dyskoteki „Heaven” od ul. Norwida. Dodatkowo włodarz rozważy możliwość wykonania pomiaru hałasu w okolicy dyskoteki „X-Demon” oraz montażu lamp oświetleniowych przy kamienicy na ul. Dąbrowskiego, od strony ul. Krótkiej. Prezydent poprosił przedstawicieli dyskotek o rzetelne sprawdzanie dowodów osobistych osób wchodzących do lokali oraz zakupujących alkohol w dyskotekowych barach. Zwrócił uwagę na istotną sprawę, jaką jest szeroko rozumiana edukacja mająca wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie lokali rozrywkowych.

              Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie nadkom. Sławomir Glapiak podsumowując spotkanie zadeklarował zwiększenie policyjnych patroli pod dyskotekami, szczególnie pieszych oraz nieumundurowanych, a także zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie omawianej tematyki.

 

{galeria}AKTUALNOSCI_2016/PAZDZIERNIK/KOMISJA{/galeria}

Powrót na górę strony